Friday, February 20, 2009

Ayyappa Ganangal by Veeramani(part2)

http://in.youtube.com/rmsundaram1948
Swamiye saranam Ayyappa saranam(Sabrigirivasane):-


Maamalai sabariyile Manikantan:-


Kathu Rakshikkanum kannimarkalai:-


Sastha Namaskara Pancharatnam:-

Lyrics:-
Prayer:-
Mooshika vahana Modhaga Hastha,
chamarakarna Vilampitha Soothra,
Vamana Rupa Maheswara Puthra,
Vigna Vinayaka Paatha Namasthe,
Vigna vinayaka Paatha Namasthe...

Kannimoola Ganapathy Baghavane....
Saranam Ayyappa.

FIVE NAMASKARAMS:-

1.LOKA VEERAM MAHA POOJYAM SARVA RAKSHAKARAM VIBHUM
PARVATHY HRUDAYANANDAM SASTHARAM PRANAMAMYAHAM

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA....(FIRST NAMASKARAM)

2.VIPRA POOJYAM VISWA VANTHYAM VISHNU SAMPOPRIYAM SUTHAM
SHIPRA PRASATHA NIRATHAM SASTHARAM PRANAMAMYAHAM

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA....(SECOND NAMASKARAM)

3.MATTHA MATHANGA GAMANAM KARUNYA MRUTHA POORITHAM
SARVA VIGNA HARAM DHEVAM SASTHARAM PRANAMAMYAHAM

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA....(THIRD NAMASKARAM)

4.ASMATH KULESWARAM THEVAM ASMATH CHATHRU VINASANAM
ASMATHISHTA PRATHATHARAM SASTHARAM PRANAMAMYAGAM

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA....(FOURTH NAMASKARAM)

5.PAANTYESA VAMSA THILAHAM KERALE KELI VIGRAHAM
ARTHA THRANPARAM DHEVAM SASTHARAM PRANAMAMYAGAM

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA....(FIFTH NAMASKRAM)

Prey to Lord Ayyappa:-

PANCHA RATHNAKYA METHASYO NITHYA SHUSHTA PAREN NARAHA
SATHYA PRASANNO BAGHAVAN SASTHA VASATHY MAANASE

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA

BOODHANATHA SATHANATHA SARVABOODHA DHAYAPARA
RAKSHA RAKSHA MAHABAHO SASTHRE DHUPYAM NAMONAMAHA

SWAMIYE SARANAM AYYAPPA... SWAMIYE SARANAM AYYAPPA...

No comments: